El lloc

El lloc

En l’arxiu de Valldecrist es mantingué fins al segle XIX una carta de l’infant Martí al seu amic, el cartoixà Dom Bernat Çafàbrega, que va conservar fins a la seua mort com a element importantíssim dels seus efectes personals, ja que suposava una espècie de contracte personal entre ell i l’infant. La carta havia arribat a la cartoixa d’Escaladei els darrers dies del mes de març de 1385 amb un oficial de la cancelleria, amb l’encàrrec de lliurar-li-la en mà al pare Çafàbrega.

 

En ella, l’infant Martí descrivia minuciosament l’itinerari d’inspecció del territori que personalment realitzà per terres de l’Alt Palància per construir un modest cenobi de l’orde de Sant Bru. El dia de Sant Gregori (12 de març) de l’any 1385 va començar aquest viatge, en el qual va comptar amb l’ajuda del prior de Portaceli que prèviament havia seleccionat uns quants enclavaments, susceptibles d’albergar la futura cartoixa. L’excel·lent reconstrucció que va fer d’aquest itinerari el professor Gimeno Blay, a partir de la transcripció i interpretació crítica de la carta manuscrita de l’infant Martí, ens permet comprendre que les raons de l’elecció eren més terrenals del que després la narració elaborada pels propis monjos ens feu creure i tenien a veure amb l’encant i les condicions de l’espai: una vall bella i poblada d’arbres, amb abundància de fonts i oliveres, que, a més, comptava amb l’existència de diversos masos, un d’ells, propietat del notari Miquel Castelló, amb molí d’oli, almàssera i celler. Si a això afegim la proximitat a Sogorb, on Martí i la seua muller, Maria de Luna, tenien residència, i el fet que els terrenys es trobaven a Altura, vila propietat de l’infant, podem entendre que hi havia raons més que suficients per a convèncer, no sols a ell, sinó també al prior de Portaceli i al bisbe de Sogorb que aquell era el millor lloc possible per albergar al nou institut cartoixà. El mateix Martí va decidir que estes instal·lacions prèvies es destinaran a casa procura o conreria i, annex a ella, s’alçara el modest monestir.

 

Els tràmits foren rapidíssims. El 18 de març, l’infant informava, mitjançant privilegi datat a la catedral de Sogorb, de la donació a la nova congregació dels masos recentment adquirits, junt a un important lot de terres. A esta donació se li acompanyaria d’una renda anual de 60 cafissos de blat. El dia anterior, el Consell Municipal d’Altura, a instàncies de l’infant, va exonerar a la cartoixa dels impostos per les propietats radicades en el seu terme, li va cedir el seu bovalar i el dret a utilitzar mitja filada d’aigua quan les necessitats del monestir ho requeriren. Així començà a caminar la construcció del que, en un principi, havia de ser la senzilla cartoixa de Valldecrist

- L'infant Martí descrivia minuciosament l'itinerari d'inspecció del territori que personalment realitzà per terres de l'Alt Palància per construir un modest cenobi de l'orde de Sant Bru. -