L’ostatgeria

L’ostatgeria

D-R-Hospederia

A la fi del segle XVII s’inicià la construcció de l’edifici situat a l’esquerra del pati d’accés, adquirit per la Diputació en 2011. Conclòs a mitjans del XVII, 1730 segons fotografia existent del rellotge de sol de la façana sud, hagué de tindre usos diferents —ferreria i fusteria entre d’altres— al llarg de la seua existència, encara que tradicionalment se li associa a la funció de Hostatgeria. Des de la porta d’accés al monestir, per porxe a dues aigües s’accedia a la porteria, que havia de situar-se en l’ala oest de l’edifici.