Capítol i Col·loqui

El capítol

D-R-Capitulo

En 1414 s’acabà el Capítol amb porta d’accés al claustre. Era una aula gòtica coberta per voltes de creueria recolzades en mènsules de delicada talla. Una antiga fotografia i diversos gravats ens permeten fer-nos una idea de com estava decorat. A la paret orientada al migdia hi havia un altar i, excavat a mur, una cova que intentava evocar el Sant Sepulcre sobre el qual descansava un grup escultòric de terracota del Mont Calvari, obra de Joan de Valençuela (1565). Completava el conjunt un Crist jacent portat per Lluís Mercader potser de la cort del papa Alexandre VI. Al voltant de les seues parets estava el cadirat i una sèrie de sis grans llenços sobre la Passió de Crist, pintats per Gregori Bauzà (ca.1645). En esta sala es varen realitzar les sessions dels Capítols Generals de l’Orde que celebrà fra Bonifaci Ferrer i totes les reunions d’importància del cenobi.

El col·loqui

D-R-Coloquio

Entre el Capítol i el claustre de Sant Jeroni es trobava el Col·loqui o Parlador, on els cartoixans trencaven setmanalment el vot de silenci, un dels senyals d’identitat dels monjos de l’Orde de Sant Bru.